Geschiedenis

Weespertrekvaartmannen: 30 jaar tussen de wolken en het
water

Al sinds 1993 zingt ons mannenkoor met hart en ziel het  „andere lied van de zee”. Over water, polders, dijken, het zeemansleven en over Amsterdam. Maar vooral ook over liefde, weemoed, verlangen en heimwee. We zingen (poëtische) teksten van Jacques Brel, Ramses Shaffy, Jeff Hofmeister, Rowwen Héze, Jeroen Zijlstra, Thé Lau, Raymond van het Groenewoud, Bertold Brecht , Slauerhoff en soms ook de traditionele shantyliederen. Hierbij wisselen we koorzang af met solo’s van onze leden. De meeste van onze liederen zijn in het Nederlands, maar ons repertoire kent ook Duitse en Engelse nummers en zelf Italiaanse. Onze dirigent zingt zelfs in het Napolitaans!

Deze dirigent is al 30 jaar lang: Vincent de Lange. En we worden begeleid door onze eigen zeemeerminnen op de accordeon: Paulien Dekker en Henriette Oudshoorn. Op 17 november 2023 hebben we het feit dat we al 30 jaar zingen “tussen de wolken en het water” gevierd met een pracht optreden voor een uitverkochte zaal in het ‘Zonnehuis in Amsterdam Noord.

Ook hebben we inmiddels onze 6e CD uitgebracht met de titel 30 jaar tussen de wolken en het water. Deze CD bevat nummers die we niet eerder op CD gezet hebben. Met oude nummers, maar ook met nieuwe: denk maar aan “Op de Golven dansen wij” van Van Dikhout.

Het koor is ontstaan in 1993 op de sportvereniging de Meer toen enkele jongemannen er onder de douche achter kwamen dat ze wel lekker konden zingen. Al snel hadden ze hun eerste officiële optreden in hun eigen honk tijdens de clubkampioenschappen. In ons midden hebben we nog één lid dat er al die jaren bij geweest is: Vincent de Rijk. Een naam met iets van de Meer erin (De Meermannen)  lag voor de hand maar omdat de kantine naast de Weespertrekvaart lag kreeg ons koor die naam. Overigens besloten we in 2006 dat koor weg te laten en sinds die tijd heten we de Weespertrekvaartmannen.

De mannen wisten van aanpakken. Al in 1994 werkten ze mee aan De dood en de Zee, een volksopera van Jeff Hofmeister, in 1995 traden ze voor het eerst op tijdens Sail (wat zich daarna ieder vijf jaar zou herhalen) en in 1996 kwam de Eerste Zeedee uit. In 1996 is formeel onze vereniging opgericht.

Wij zingen graag en veel. Hieronder in het kort een aantal voorbeelden uit onze rijke geschiedenis.

We zingen op festival

In al die 30 jaar hebben we vaak op festivals gezongen. Onze favoriet is het Shanty & Zeeliederenfestival in Zandvoort waar we vanaf 2005 regelmatig van de partij waren. Maar denk ook aan de Paradiso Korendagen waar we al in 2002 aan meededen of het korenfestival in de Muiderkerk. In 2000 traden we met de Meiden van de Kade op het Spieringfestival, en in 2013 wisten we zelfs te winnen op de Vlaardingen Slag om het Anker. Recent (2023) deden we nog mee met het Muziekappellenfestival in Waterland.

We zingen op feesten en partijen

We komen opdraven als er een feestje te vieren is. Zo zongen we bijv. op verjaardagsfeesten van Nico Salm in de KHL (2000 en 2019) of Kees Kortekaas (2019) en waren we erbij toen Ben ging trouwen in 2009 en toen Ad Wagemakers afscheid van zijn
werk nam (2018). Maar we zingen ook als een “ziel het schip verlaat”. Zo zongen we voor onze overleden lid Kees van der Wansen “Eiland in de regen”. “De dood en de zee” en “Op de golven dansen wij” zijn ook nummers die zich daar goed voor lenen.

We zingen samen met anderen

We houden ervan om met andere artiesten op te treden. Dat is al begonnen toen we in 1995 met de 4Tuoze Matroze op Sail optraden. In 2007 hebben we zelfs in de HMH opgetreden toen we mee mochten zingen met Rowwen Hèze. Ook met Trio Bier traden we vaker op o.a. in 2014 in de KHL. Andere voorbeelden van artiesten met wie we gezongen hebben: Jeroen Zijlstra (Polanentheater 2016) en Freek de Jonge (2006).

We zingen voor verzorgingstehuizen

We worden regelmatig geboekt door verzorgingstehuizen. Voor ons altijd een dankbaar publiek! Zo hebben we regelmatig opgetreden voor de Flesseman of Torendael, en recentelijk nog voor de Swaensborch in Monnickendam.

We zingen mee in theaterprogramma’s

Zo werkte we mee aan de volksopera „De dood en de zee” van Jeff Hofmeister in 1994,organiseerden we de Langste nacht van Slauerhoff in 2014 (met herhaling in 2015) en voerden we in 2013 (4 e lustrum) samen met Trio Bier “Achter de Dijken” op, over de teloorgang van de visserij op de Zuiderzee.

In ieder geval elke lustrumjaar organiseren we een eigen voorstelling. Zo traden we bijvoorbeeld in 2003 op in de grote concertzaal in Felix Meritis (“Het WTVM-koor ontkurkt”), zongen we 2018 met Cees Koldijk en de Meiden van de Kade in het romhoutmuseum, en hebben we in 2023 ons jubileumconcert in ’t Zonnehuis gezongen.

We zingen wild

Vooral tijdens onze jubileumjaren trekken we er spontaan op uit om “wild te zingen”. Wezoeken leuke plekken op waar veel volk komt. Zo zongen we in 2018 bijvoorbeeld voorhet Rijksmuseum of het op het Max Euweplein. En in 2023 voeren we met een boot doorde Amsterdamse grachten en brachten we een ode aan menig Amsterdammer en toerist.

We zingen voor de lol en voor de les

Zo’n beetje jaarlijks organiseren we een eigen Sing-along waar elk lid zijn eigen lied ten gehore mag brengen. Familieleden zijn hierbij altijd van harte welkom. Onze dirigent organiseert af te toe een zangcursus voor (nieuwe) leden. Ieder breng zijn eigen lied in die soms zo bevalt dat dit nummer opgenomen wordt in onze liederenbundel. Het laatste nummer waar dat voor gold was: “Ik kan blijven kijken” van Peter Beense.

We zingen in parken en kerken

We hebben in menig kerk of park gezongen. Om een paar kerken te noemen: we traden in 2001 en 2002 op in de kerken van Waterland-Kerkeland, speelden in 2002 samen met blaasorkest Muziek vereniging Amsterdam in de Keizersgrachtkerk, stonden in 2004 op het podium in de Duif en vaak op dat van Paradiso. Tenslotte waren vaak te gast in de Muiderkerk, en deden in 2019 nog de Hofkerk in Watergraafsmeer aan.

Ook in parken zingen we graag. Om te beginnen met het Darwinplantsoen. Tijdens de coronaperiode was dat de plek waar we buiten onze repetities hadden. Ook hebben we gezongen in het Wertheimpark. Dit park ligt naast onze repetitieruimte. In 2009 zongen we daar o.a. voor de buurt. Verder zongen we in 1996 in het Zuiderpark (Den Haag), in 1999 in het Vondelpark (Slauerhoff), in 2008 in het Noorderpark (Poëzie in het Park) of in 2020 in het Martin Luther King park ter gelegenheid van het de onthulling van het nieuwe beeld van MLK (en natuurlijk zongen we: We shall overcome).

We zingen op CD

In de afgelopen 30 jaar hebben we 6 CD’s opgenomen (en één casettebandje, maar daar hebben we geen exemplaar meer van). Onze laatste CD en de CD Levend in Amsterdam zijn ook op Apple Music en Spotify te vinden.

  • Het Weespertrekvaartmannenkoor
  • Zoute Pekelzee
  • Stad aan het water
  • Levend in Amsterdam
  • Het andere lied van de zee
  • 30 jaar tussen de wolken en het water

Tenslotte. We kunnen niet anders dan blijven zingen. Zo komen we eind 2024 met ons Amsterdam 750 programma en zullen we in 2025 zeker weer van de partij zijn tijdens Sail.

Wil je meezingen? Je bent van harte welkom om het eens te proberen. Vooral als je niet grijs bent!